Jako každým rokem, tak i letos, se naši čtvrťáci zapojili do testování SCIO – Čtenář. Test je složený z praktických úloh a rozdělený na části Získávání informací, Zhodnocení textu a Zpracování informací. Podle výsledku testu jsou žáci zařazeni do různých kategorií, které odpovídají  jejich dovednostem.

Test  obsahoval 26 úloh. Nejobtížnější úlohy v testu byly na úrovni kategorie „objevitel“, lepší úrovně žáci dosáhnout v testu nemohli. Pokud dosáhli „objevitele“ v řešení všech tří částí, získali úroveň „objevitel+“, což znamená, že test byl pro ně příliš snadný a schopnosti žáka jsou za hranicí obtížnosti testu. Čtvrťáci si vedli výborně, titul „objevitel+“ získala hned  polovina třídy  – tedy 7 žáků, další dva žáci jsou „objevitelé“, čtyři žáci v úrovni „průzkumník“, což je výsledek průměrný a jeden žák získal titul „začátečník“. Celkové výsledky třídy jsou na velmi dobré úrovni, žákům blahopřejeme a doufáme, že se jim stejně dobře povede i v dalších testech ve vyšších ročnících.
Výsledky si můžete prohlédnout v přiloženém souboru.

Petra Kratochvílová, uč. 4. ročníku

SCIO Čtenář 4. tř.