Vážení rodiče a žáci,

jak jsme vás informovali již v červnu, pořádáme ve dnech 6. – 8.9. GO kurz v Černém potoce. Po výborných loňských zkušenostech se dvěma třídami jsme se letos rozhodli uspořádat kurz pro celou školu. Cílem kurzu je utužení třídních kolektivů, poznání se mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a jejich učiteli i v jiném prostředí, než je škola. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby se kurzu zúčastnilo z každé třídy co nejvíce dětí.
Všechny potřebné dokumenty jste obdrželi již na konci minulého školního roku. Kdo je přes prázdniny založil a neví kam :), najde je pod tímto příspěvkem znovu. Věnujte prosím pozornost zvláště potvrzení od lékaře, protože jeho vyřízení nějakou dobu trvá. Po příchodu do školy budete mít pouhé dva dny. Upozorňuji, že pro žáky 6. třídy je kurz zdarma.
Pokud máte individuální požadavky, například ohledně stravy, ubytování či další, neváhejte nás kontaktovat, abychom se mohli domluvit na jejich splnění.
Žáci, kteří se kurzu nezúčastní, budou chodit normálně do školy.

Informace GO kurz

GO kurz – přihláška

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Prohlášení o bezinfekčnosti

Souhlas zákonného zástupce s účastí na kurzu

Upřesňující informace – odjezd na kurz bude ve středu v 7:45 od školy, sraz bude tamtéž v 7:30. Návrat bude v pátek pro 1. st. asi ve 12:45, pro 2. st. asi ve 13:30. Doprava je zajištěna vlastními autobusy.
Vyučování pro žáky, kteří na kurz nejedou, bude končit ve 12:05.
Školní družina nebude mít ve čtvrtek a v pátek ranní provoz. Odpoledne bude normálně do 17:00 hod.