Letošní začátek školního roku byl pro většinu žáků naší školy netradiční. Po velmi úspěšném loňském adaptačním kurzu, kterého se zúčastnily pouze 2 třídy, jsme letos zkusmo odjeli téměř všichni. Tedy většina žáků 1. – 9.ročníku se svými třídními učiteli. Strávili jsme společně téměř tři dny v nádherném prostředí tábora v Černém potoce a opravdu nikdo toho nelitoval. Žáci měli velmi bohatý program, pod vedením zkušených instruktorů byli v jednom kole od devíti hodin ráno až zhruba do půl deváté večer. Najíst a odpočinout po obědě jsme je samozřejmě nechali. Děti byly rozděleny do tří skupin po jednotlivých třídách, na některé aktivity však došlo k promíchání všech věkových kategorií od prvňáčků až po zkušené deváťáky. A myslím, že mnozí by se nestačili divit, jak máme tolerantní a velmi ochotné „puberťáky“ vůči malým „špuntům“. Veškeré aktivity byly zaměřeny na spolupráci, ochotu podřídit se kolektivu, komunikaci v rámci skupiny, toleranci k mladším a méně zkušeným apod. Tento kurz považujeme všichni za velmi úspěšný a potřebný, děti byly nadšené, spokojené a doufáme, že se tento vstup do nového školního roku stane tradicí. Děkujeme všem instruktorům, vedoucím tábora a také kuchařům za příjemně strávený čas na začátku září.

Petra Kratochvílová