Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se některé děti z 1. stupně a z 2. stupně zúčastnily školního kola přespolního běhu. Počasí nám přálo a naši závodníci a závodnice bojovali ze všech sil.
Každá závodní kategorie měla svou délku tratě. V kategorii 4. a 5. ročník zvítězili Denisa Urubková a Jakub Merčák, na druhém místě se umístili Dan Gális, Petra Neumannová a třetí místo si vybojoval Jan Janošek. V kategorii 2. a 3. ročníku se umístila děvčata v tomto pořadí: na prvním místě Simona Kretová, na druhém místě Tereza Doleželová, na třetím místě Nela Feilhauerová. Chlapci doběhli  – na prvním místě Tomáš Richter, na druhém místě Jakub Janošek, na třetím místě David Merčák. Poslední kategorii tvořil jeden jediný statečný prvňáček Jakub Dušek.J

Ani žáci druhého stupně nezaháleli a přišli zkusit své síly. Starší kategorie běhaly trať dlouhou 2 km, mladší pak 1 km.  Nejvíce závodníků se sešlo z 6. a 7. ročníku. Z děvčat se na prvním místě umístila Anička Merčáková, na místě druhém Tereza Stehlíková a pro třetí místo si doběhla Eliška Šulcová. Chlapci v této kategorii se umístili následovně: na prvním místě Adam Pudil, druhé místo Miloš Pudil a třetí místo obsadil Šimon Jati. Starší kategorie, která se skládala z 8. a 9. ročníku, se zúčastnili pouze chlapci. Děvčata asi zapomněla přijít. Na prvním místě se umístil Martin Marek, na druhém místě Franta Polák a třetí místo získal David Chromek.

Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme!