Dne 1. listopadu se žáci 9. třídy vydali do Jeseníku, kde se zúčastnili několika akcí spojených s volbou budoucího povolání.

Nejprve jsme navštívili Hotelovou školu V. Priessnitze a Obchodní akademii. Tento den zde měli pro žáky i pro rodiče připraven Den otevřených dveří. Protože se zde vyučuje hotelnictví a turismus, měli žáci hotelové školy a obchodní akademie nachystány jednotlivé třídy podle zemí, do kterých vyjíždějí jejich žáci na praxi nebo které navštěvují v rámci různých projektů. Takže jsme zavítali do Litvy, do Polska, Finska a dalších zemí. V počítačové učebně si udělali všeobecný test, který jim učitelé hned vyhodnotili, a žáci dostali malou odměnu.

Po prohlídce hotelové školy jsme se přemístili na SŠ a SOU gastronomie a farmářství, kde jsme si také nejprve prohlédli školu a pak se v tělocvičně zúčastnili Prezentace škol. Představovaly se zde školy nejen z okresu, ale z celého kraje. Žáci měli možnost si s jednotlivými zástupci škol pohovořit, vzít si materiály a dostali také různé propagační předměty, jako propisky, záložky apod.

Žákům se akce velmi líbila a odjížděli domů spokojeni. Mnohým pomohla v jejich rozhodování o budoucím povolání.

Mgr. Ema Zykmundová, výchovná poradkyně