V pátek 10. 11. se konala soutěž v obratnosti jednotlivců pro žáky prvního stupně naší školy. Žáci soupeřili jednotlivě na překážkové dráze, kde si mohli vyzkoušet svou obratnost a rychlost. Museli například přebíhat lavičku, lézt po žebřinách nebo zvládnout kotoul.

Byli již tradičně rozděleni do kategorií pátá – čtvrtá třída, dále třetí –  druhá třída a poslední kategorii tvořili naši prvňáčci. V nestarší kategorii se na prvním místě z chlapců umístil Jakub Merčák, na místě druhém Jan Janošek a místo třetí obsadil Dan Gális.  Děvčata přišla soutěžit pouze dvě. O něco málo byla na dráze rychlejší Denisa Urubková a tak obsadila místo první, místo druhé získala Eliška Sobalová.

V kategorii druhá a třetí třída se umístili soutěžící následovně. První místo obratně získal Mikuláš Jati, druhé místo si vybojoval Tomáš Richter a pro místo třetí si doběhl Marek Juráš. Ani děvčata nezůstala pozadu. Na prvním místě se umístila Karolína Poláková, druhé místo získala Nela Feilhauerová a na místě třetím se umístila Simona Kretová.

V nejmladší kategorii se soutěže zúčastnila pouze dvě děvčata. Natálie Hrabovská  a Monika Kroščenová. Obě soutěžila s velkou vervou, avšak Natálie byla rychlejší, proto obsadila místo první a Monika získala hezké druhé místo. Obě si zaslouží velkou pochvalu.

Všichni účastníci prokázali svou gumovou obratnost spojenou s vysokou rychlostí. Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.