Nadaní zpěváci naší školy opět rádi obětovali svůj volný čas a poctivě se připravili na vystoupení pro místní seniory. Příjemné prostředí s vyzdobe-nými stoly přivítalo patnáct účinkujících, kteří vystoupili s lidovými i umělými písněmi. Přítomným posluchačům bychom znovu rádi poděkovali za pozornost během vystoupení. Tímto nejvíce odměnili snahu dětí.
Za svou osobu bych ráda ocenila slova starosty obce a vzpomínku na pana ing. Mariana Zubera, člověka s  hudebním cítěním, přehledem o kultuře a snahou zajistit úroveň chování při podobných akcích, který se dlouhá léta nezištně podílel na jejich organizaci v naší obci. S úctou a poděkováním panu M. Zuberovi rovněž za iniciativní spolupráci se školou J. Šikulová