Dne 22.11. se zúčastnila 9.třída besedy na Úřadu práce v Jeseníku.
Na Úřadu práce nás přivítala paní Mgr. Mia Suchá. Paní Suchá  seznámila žáky s informacemi, které by měli žáci vědět v souvislosti s jejich volbou povolání. Prvním tématem byly informace o tom, kam mohou jít po základní škole. Také je  seznámila se školami na Jesenicku. Seznámila je s tím, kolik dětí berou na kterou střední školu a co se tam učí. Dále je seznámila s průběhem přijímacího řízení na střední školy. Kdy se dělají, z čeho se píšou a na jakých školách se píšou.

Dětem se na Úřadu práce velmi líbilo a dozvěděly se spoustu zajímavých a užitečných věcí.

Mgr. Ema Zykmundová, výchovná poradkyně