Dne 7. prosince se konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka, která je určena žákům osmé a deváté třídy. Olympiády se zúčastnili pouze čtyři žáci z 9. třídy, a to byla Eliška Čapková, Adriana Hubová, Jiří Ivan a Simona Kotesová.  První část byla teoretická a druhá slohová na téma „Stalo se to minulý týden“. Olympiáda se žákům zdála být lehká, avšak výsledky tomu nenasvědčovaly. Z celkového počtu 24 bodů v teoretické části měla žákyně, která dosáhla nejvíce bodů,  pouze sedm bodů a ostatní měli ještě méně. Také slohové práce byly slabší. Přesto všem, kteří si přišli zasoutěžit, děkuji. A jak to dopadlo? Na 4. místě skončila Adriana Hubová, třetí Simona Kotesová, druhý Jirka Ivan a zvítězila Eliška Čapková.

Mgr. Ema Zykmundová