4.1. – Návštěva dětského hřiště u parku + vycházka
9.1. – Turnaj ve vybíjené
18.1. – Sněhová vločka- výtvarná soutěž (vytvoření výstavky)
29.1. – Závody družstev – tělocvična
Zimní radovánky – Šmerďák – dle počasí

ŠD děkuje p.Janoškové za darování sirupů, které poslouží pro zajištění pitného režimu v ŠD.