V listopadu proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tento ročník je zaměřený na pohyb v rostlinné a živočišné říši. Opět otázky z testu prověřily všeobecné znalosti soutěžících, které získávají četbou encyklopedií, sledováním přírodovědných dokumentů nebo využitím internetu k prohloubení znalostí v oblasti přírody. A jak to všechno dopadlo?
Celkem se zúčastnilo 16 žáků.
mladší kategorie: 1. místo obsadil Šimon Jati, 2. a 3. místo od sebe dělilo jen půl bodu, lepší byla Terezka Stehlíková, třetí místo získal Honza Vonc
starší kategorie: v této kategorii už výsledky byly jednoznačné, 1. místo Simona Kotesová, 2. Honza Flasar a 3. místo obsadil Martin Marek
Ti nejlepší musí ještě vypracovat vstupní úkol a hurá reprezentovat školu v okresním kole v Jeseníku.
Všem zúčastněným děkuji za účast a těm nejlepším blahopřeji.