Tak jako každý rok, tak i letos jsme ve škole uspořádali celoškolní projekt, tentokrát nazván „Jedeme na výlet“. Tento projekt je určen žákům 1. i 2. stupně a hlavní smysl spočívá v tom, že žáci jsou promíchání do skupin od 1. až po 9. třídu, takže v každé skupině jsou zastoupeni žáci z každé třídy. Žáci se tak učí spolupracovat ve skupinkách různého věkového složení, vzájemně si pomáhat, respektovat tempo a schopnosti mladších žáků a zapojovat je v co největší míře do společné činnosti.

Projekt „Jedeme na výlet“ byl zaměřen na to, aby si žáci sami zvolili, kam by chtěli jet na výlet, na kolik dní pojedou, co si s sebou musí vzít, zjistit spojení (zda pojedou vlakem či autobusem), zajistit ubytování a spočítat, kolik je to bude stát peněz.

Projekt probíhal ve dvou dnech – první den ve středu se žáci rozlosovali do skupinek, navzájem se seznámili, určili si vedoucího a promysleli si, kam pojedou na výlet. Také si už předběžně určili, co si který žák na příští setkání přinese.

Druhý projektový den probíhal v pátek, žáci již od rána pracovali ve skupinkách, kreslili, vyhledávali informace na internetu, diskutovali, počítali. Přibližně po třech hodinách jsme se všichni sešli v jídelně, kde svou práci prezentovali před ostatními spolužáky. Většina měla svůj projekt zpracovaný na velkém archu papíru, krásně doplněný obrázky a kresbami. Někteří svou prezentaci vtipně doplnili i dramatizací, což jejich výstup krásně obohatilo.

Všechny úkoly byly beze zbytku splněny, projekt se vydařil a žákům i učitelům se velmi líbil. Důležité je také to, že si žáci uvědomili, jak náročné je takový výlet naplánovat, kolik stojí např. cesta, ubytování, kde se dá ušetřit a podobně a byl zaměřen na věci, které žáci mohou využít v praxi.

Mgr. Ema Zykmundová