Ve čtvrtek 25. 1. 2018 měli žáci třetího a pátého ročníku možnost nahlédnout pod pokličku práce Policie ČR. Pan Stanislav Poskočil, což je tatínek jedné z mých žákyň, nám nabídl besedu o tom, co vše je součástí práce policistů. My jsme samozřejmě nabídku s radostí přijali a setkání jsme uskutečnili. Během prvních dvou vyučovacích hodin jsme měli možnost si vyzkoušet např. dechovou zkoušku. A to byste nevěřili, z čeho všeho se dá nadýchat – pozor na ústní vody. 😉 Dále jsme byli svědky toho, jak se odebírají otisky prstů, popovídali jsme si o důsledcích požívání návykových látek apod. Další část se odehrávala v tělocvičně, kde nám pan Poskočil předvedl různé druhy sebeobrany nebo velmi účinné chvaty. Panu Poskočilovi tímto velmi děkujeme, bylo to opravdu přínosné, zajímavé a poutavé dopoledne. Děti byly nadšené. Děkujeme mockrát za nabídku i uskutečnění.

Petra Kratochvílová