Takhle začíná jedna z masopustních písní. Žáci se je učili v hodinách hudební výchovy pod vedení paní učitelky Šikulové, aby byli dobře připraveni na Masopustní veselici.
Sešli jsme se před školou v pátek 9. února ve tři hodiny odpoledne. Bylo nás sice méně než v předchozích letech, ale naše masky byly zajímavé, krásné, a hlavně s láskou vyrobené. Bylo krásné zimní počasí. Oproti předchozím letům  jsme letos měli s sebou i dva muzikanty Šimona a Štěpána Jati, kteří nás celou cestu doprovázeli na trubku a tenorovou trubku. Vytvořili jsme špalír a vydali jsme se směrem k obchodu paní Hečkové. Po cestě jsme na několika místech  zastavili, přezpívali humorné popěvky a písničky. Bohužel se k nám nikdo z místních obyvatel nepřipojil, pouze nás ,,monitorovali“ z okna. Čekali jsme nějaké to občerstvení….no tak snad příští rok. Nám to však náladu nezkazilo.
Po návratu ke škole, jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme si postupně představili všechny zúčastněné masky. Masopusta, klibnu, nevěstu, vdovu, pohádkové a zvířecí postavy…. Proběhlo velké focení. Následovaly soutěže, které pro děti zorganizovali členové žákovské rady a paní učitelka Urubková. Za každou byla drobná odměna a hlavně jeden masopustní koblih a teplý čaj. Občerstvení mělo opět na starosti SRPDŠ. Vše proběhlo hladce. Jen velmi litujeme, že se letos zúčastnilo tak málo dětí a také rodičů.