V pondělí  19. 3. se žáci 1. stupně sešli v tělocvičně naší školy, aby se zúčastnili soutěže obratnosti družstev. Soutěžící si vyzkoušeli svou obratnost a rychlost na překážkové dráze.
Jednotlivý účastníci bojovali s chutí, nasazením a fandění se neslo celou tělocvičnou. Soutěžila čtyři družstva, která musela být smíšená, chlapci a dívky.  Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
Na prvním místě mladší kategorie se umístilo družstvo složené z dětí : Hana Greňová, Lukáš Feilhauer, Jakub Janošek, David Merčák. Místo druhé obsadilo družstvo:  Alexej Mančík, Marek Juráš, Tomáš Bračík a Nela Feilhauerová.
V kategorii starších žáků první místo vybojovalo družstvo Eliška Sobalová, Jan Janošek, Jakub Merčák, Filip Kalianko. Těsně za nimi druhé místo získali Dan Gális, Adam Chromek, Simona Kretová, Simon Wadel. Třetí místo získává skutečně družstvo smíšené z pohledu ročníků. Ať by se toto družstvo přiřadilo k mladší nebo starší kategorii, vždy by získalo krásné třetí místo. Své síly do soutěže vložili: Jaroslav Strýček, Tomáš Richter, Tereza Doleželová a Lukáš Bednář.

Děkujeme všem zúčastněným za účast a jednotlivým družstvům gratulujeme.