Děti z prvního stupně ZŠ Supíkovice se s nadšením a za zpěvu písní vydaly v tento den k vodní nádrži Vajont, aby nechaly odplout Moranu a poté přinesly do obce jaro. Kvůli nepřízni počasí  zaznělo vesnicí známé „Neseme Mařenu …“ o týden později, ale přece. Na autentickém zážitku z celé akce měli podíl i dva chlapci ll. stupně ZŠ – Jirka Ivan a Martin Marek, kteří Morenu statečně nesli a její „konec“ zdařile dokončili.
Vynášení Moreny je starobylý zvyk symbolizující rozloučení se zimou a příchod jara. Ukrývá však v sobě i hlubší magický smysl. Morena, zvaná také Morana nebo Mařena, bývala považována za démona zimy – smrti. Z vynášení Moreny se časem stala lidová zábava, která vyjadřuje radost z příchodu jara. Slaměná postava Moreny symbolizuje krutou zimu a stejně krutě je zacházeno na jaře s ní samotnou, aby se prý nikdy nevrátila! Moudří lidé však ví, že zima je pro přírodu, její odpočinek i ozdravení, také velmi důležitá. Přejeme všem pevné zdraví a veselé Velikonoce. J. Šikulová