9.4. Návštěva předškoláků v 1.třídy ZŠ

10.4. Poslední plavání předškoláků

10.4. Zápis do ZŠ Supíkovice

18.4. Den Země

25.4. Pálení čarodějnic