Školní družina děkuje panu Stanislavu Poskočilovi, že umožnil dětem navštívit hasičskou zbrojnici. Děkujeme za zajímavé povídání.