Dne 7.5.2018 nebude v provozu školní družina z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků.