Jubilejní 25. ročník Hubertova poháru jsme uspořádali v pátek 4. května. Závodu se zúčastnilo 91 běžců ze sedmi škol Jesenicka. Na trati dlouhé 2 km plnili závodníci tři disciplíny – střelbu ze vzduchovky na dřevěné špalíčky, hod granátem na cíl a překonání vzdálenosti mezi stromy na laně. Za chyby byli penalizováni trestnými koly či trestnými minutami. Za umístění na prvních třech místech získávali reprezentanti pro svou školu body, jejichž celkový součet určil vítěze 25. ročníku Hubertova poháru. Výsledky najdete v přiloženém souboru.
Poděkování za zdárný průběh závodu a jeho zajištění patří sponzorům. Především děkujeme TJ Tatranu Touax Supíkovice za bezplatné zapůjčení sportovního areálu a panu Miloši Frkáňovi za přípravu občerstvení. Na ceny přispěla OR AŠSK Jeseník, na občerstvení Selská pekárna Jeseník. Poděkování patří i dalším lidem, kteří s organizací závodu pomohli, paní Janě Pudilové, panu Rudolfu Zápotockému a Jakubu Klosowskému. Děkujeme i všem zaměstnancům naší školy a samozřejmě všem našim reprezentantům, protože 2. místo je velkým úspěchem!
Podle reakcí účastníků závodu se akce vydařila a my se již nyní těšíme na 26. ročník Hubertova poháru!

vysledky