Školní družina odkládá dnešní výlet do areálu CIHELNA v Písečné na 25.5. 2018