Naše škola je 6 let zapojena do projektu Recyklohraní. Díky tomu jsme na budově 1. stupně zřídili místo zpětného odběru drobného elektrozařízení. Do červené popelnice je možné celoročně vhazovat vysloužilé spotřebiče. Určená firma pak odpad sváží a my za vyvezené kilogramy získáváme body, které je poté možno měnit za výukové, kreativní nebo sportovní pomůcky pro školu. Máme také místo určené pro sběr cartridge a tonerů (prázdné náplně do tiskáren). I tento vysloužilý materiál je možné dále recyklovat. Neváhejte, recyklujte.