Meziškolní kolo se konalo 22. 5. 2018 na ZŠ Písečná. Letos soupeřili ve čtenářských dovednostech žáci šesti základních škol: ZŠ Písečná, Supíkovice, Stará Červená Voda, ZŠ Černá Voda, ZŠ Kobylá a ZŠ Skorošice
Kriteria hodnocení:
Test porozumění
Technika čtení: – plynulost, hlasitost, bezchybnost, intonace
Znalost ilustrací Josefa  a Karla ČAPKA
Naši školu reprezentovalo šest vítězných čtenářů ze školního kola:
LEIFERTOVÁ Jana, ZAJAC Vojtěch, BEDNÁŘ Lukáš, JATI Mikuláš, NEUMANNOVÁ Petra, ĎURIŠOVÁ Anita
V meziškolním kole jsme obstáli takto:
v I. kategorii:      jsme se neumístili
ve II. kategorii:  JATI Mikuláš        – 1. místo
                        BEDNÁŘ Lukáš   – 2. místo
ve III. kategorii: ĎURIŠOVÁ Anita – 2. místo
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme k úspěšné reprezentaci naší školy.