Vážení rodiče a žáci,

Obec Supíkovice ve spolupráci se školou a Školskou radou připravila pro naše žáky příjemné překvapení – motivační stipendijní systém pro žáky na druhém stupni s platností již od konce tohoto školního roku! Jeho cílem je zejména podpořit žáky ve studijním úsilí. Týká se nejen těch nejlepších,  ale dává šanci úplně všem. Je zřejmé, že systém vyvolá množství ohlasů, ať už pozitivních, či negativních. Nicméně stipendijní systém je celkem běžný a dobře funguje. Dejme mu tedy čas.
Chci poděkovat Školské radě, starostovi a místostarostce obce, kteří měli na přípravě stipendijního systému největší podíl a našemu zastupitelstvu, které systém schválilo. Doufejme, že bude prospěšný.
Aby nedošlo k dezinformacím, můžete si v přiloženém souboru přečíst úplné znění platné vyhlášky obce.

Směrnice – motivační fond pro odměňování žáků ZŠ