11. 9. – 12. 9. -Zdobíme si školu – výroba podzimní dekorace na schodiště školy – ŠD II.
11. 9. – Ježeček – podzimní dekorace – ŠD I.
14. 9. -Trampolíny – tělocvična
19. 9. -Soutěžní odpoledne – netradiční disciplíny – ŠD II.
19. 9. – Kufr – hádací kvíz – ŠD I.
25. 9. – Asfaltové malování pro malé i velké – společná akce i s mateřskou školkou
Lesní pedagogika – ve spolupráci s LČR – o termínu budete včas informováni