V pondělí 17. 9. 2018 se některé děti z 1. stupně a z 2. stupně zúčastnily školního kola přespolního běhu. Počasí nám přálo až příliš a naši závodníci a závodnice bojovali za cenu velkého tepla, co to šlo.

Každá závodní kategorie měla svou délku tratě. V kategorii 4. a 5. ročník zvítězili Denisa Urubková a Tomáš Richter, na druhém místě se umístili Simona Kretová a Mikuláš Jati, třetí místo si vybojovali Viktorie Poskočilová a Simon Wadel. V kategorii 2. a 3. ročníku se umístili závodníci následovně: Pro první místo si do cíle doběhl Jakub Janošek. Na druhém místě se umístil Marek Juráš a třetí místo obsadil David Merčák.

Žáci druhého stupně měli trasu podstatně delší. Z kategorie mladších žáků (6. -7. ročník) se zúčastnil pouze jeden odvážlivec a tím si i zajistil první místo ve své kategorii Jan Janošek. V kategorii straších žáků ( 8. – 9. ročník) se rozhodlo bojovat podstatně více účastníků a umístili se v tomto pořadí: Pro první místo si suverénně doběhl Miloš Pudil. Na místě druhém se umístila jediná dívka v této kategorii Tereza Stehlíková. Pro místo třetí si ve stejný okamžik doběhli Martin Marek a Franta Polák.

Všem zúčastněným děkujeme za účast i přes velké teplo a umístěným gratulujeme. J