Školní družina děkuje za darování materiálu pro práci dětí paní Světlaně Kotesové, Veronice Stehlíkové, Boženě Feilhauerové, Livii Poskočilové, Ireně Krajčiové, a panu Zdeňku Drozdovi, Stanislavu Bračíkovi a Miroslavu Strýčkovi (za darování hraček). Této Vaší pomoci si velmi ceníme