ŠD děkuje panu M. Jurášovi a paní S. Bračíkové za darování materiálu pro práci školní družiny.