V měsíci listopadu se žáci 9. třídy zúčastnili dvou exkurzí věnovaných volbě budoucího povolání.

První, a velmi zdařilou akcí, byla Prezentace škol – Scholaris, která se konala na SŠ gastronomie a farmářství v Jeseníku. Zde se žáci měli možnost seznámit s různými školami nejen z okresu, ale také z celého Olomouckého kraje. U jednotlivých stánků se představovaly různé školy, zástupci těchto škol podávali žákům informace a naše děti si odnesly domů spoustu informativních letáčků a propagačních materiálů. V tento den jsme také navštívili Hotelovou školu a obchodní akademii v Jeseníku a také jsme si prošli SŠ gastronomie a farmářství.

Druhou, také velmi pěknou akcí, byla beseda na Úřadu práce v Jeseníku. Paní Mia Suchá se věnovala dětem celé dopoledne a podala jim informace týkající se studia na jednotlivých školách a také vše o příjímacím řízení na střední školy.

A třetí akcí k volbě povolání bylo setkání žáků 9. a 8. třídy a jejich rodičů se zástupci středních škol z okresu Jeseník.

Kromě těchto akcí také již probíhá prezentace jednotlivých škol přímo v hodinách v předmětu svět práce.

Mgr. Ema Zykmundová, výchovná poradkyně