ŠD děkuje paní L. Poskočilové a V. Stehlíkové za darování materiálu pro práci ŠD. Poděkování také patří A. Skřejpkové za darování relax. polštářů a panu M. Strýčkovi za darování hraček a cen.