7. 12. proběhlo Vánoční koledování, na kterém se uskutečnil také prodej občerstvení. Výtěžek z této akce byl poukázán na účet organizace Lékaři bez hranic. Děti ze školní družiny se rozhodly pomoci těžce podvyživeným dětem. Připravily vánoční cukroví, chlebíčky a dýňovou polévku. Vám všem, kteří jste si občerstvení zakoupili, děkujeme. Vybraná částka je 1222,- Kč. Doufáme, že vám občerstvení chutnalo a všichni dohromady můžeme mít pocit, že jsme udělali něco pro dobrou věc. Závěrem vám popřejeme, krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2019. Vychovatelky ŠD