Okresní kolo zeměpisné olympiády se konalo dne 20. února 2019 na ZŠ Mikulovice.
Do okresní kola zeměpisné olympiády vyslala naše základní škola pouze jednoho zástupce kategorie C (8.a 9. třída). Naši školu reprezentoval Šimon Jati, který se stal vítězem školního kola zeměpisné olympiády.
Okresní kolo zeměpisné olympiády se skládalo ze tří částí. První část byla teoretická, v níž se museli soutěžící spolehnout pouze na své teoretické znalosti ze zeměpisu. Ve druhé části pracovali soutěžící s atlasem. Ve třetí, praktické části, měli soutěžící opět k dispozici atlas. Pomocí atlasu řešili praktická zadání z oblasti zeměpisu.
A jak si Šimon vedl? Šimon sice do krajského kola zeměpisné olympiády nepostoupil, protože skončil na 6. místě, ale být v okrese šestý, to je úspěch.
Šimonovi gratuluji a pevně věřím, že také v příštím školním roce se zeměpisné olympiády zúčastní a jeho umístění na olympiádě bude ještě lepší.                                                                                                                         Ing. Bc. Jana Pudilová