Ve středu žáci dvou nejvyšších ročníků absolvovali besedu s finančním poradcem z Ostravy na téma finanční gramotnost. Myslím si, že pan Lukáš upřesnil dětem základní pojmy jako akcie, dluhopisy, investice, ale také dluhy, dluhová past, exekuce, osobní bankrot. Beseda byla zajímavá, doufám, že si žáci vzali k srdci rady pana Lukáše.