V březnu proběhlo školní kolo recitační soutěže na 2. stupni. Tak jako každý rok je zájem o recitaci čím dál menší.  Jedním z důvodů je malý počet žáků ve třídách a tím pádem také menší počet těch, kteří mají zájem o umělecký přednes. Přestože se přihlásilo pouze 6 žáků ze dvou kategorií, školní kolo jsme uspořádali a zde je hodnocení. V kategorii 6. a 7. třídy bylo pořadí: 1. místo Eliška Šulcová, 2. místo Jan Janošek a 3. místo Žofie Kratochvílová. Z kategorie 8. a 9. tříd se na 1. místě umístila Kristýna Kalianková, na 2. místě Šimon Jati a na 3. místě Anička Merčáková, všichni žáci 8. třídy. Všichni žáci obdrželi poukázky na knihy v hodnotě 300,- , 200,- a 150,- Kč a drobné občerstvení, tyto ceny byly hrazeny z projektu.
Všem soutěžícím blahopřeji a doufám, že se příští rok setkáme opět, snad už v hojnějším počtu.

Mgr. Ema Zykmundová