V pátek 22. března se v naší škole uskutečnila beseda s Cyrilem Podolským. Cyril Podolský je režisérem, animátorem, scénáristou, spisovatelem a výtvarníkem tvořícím nejen pro děti (večerníček Krysáci, kniha s CD Strašidelný herbář, seriál a kniha Čarovná rolnička,animace v seriálu Pat a Mat, Králíci z klobouku, atd.), ale i pro dospělé (videoklipy Hapky a Horáčka atd.).
Pro 1. stupeň měl přichystanou besedu na téma „Animovaný film“. Cílem bylo zábavně-vzdělávací formou seznámit žáky s principy animovaného filmu a na skutečných postavičkách z večerníčků názorně ukázat výrobu loutky.
Na 2. stupni to bylo téma „Filmové žánry“. Zde bylo cílem seznámit žáky zajímavou formou s druhy filmových žánrů, se způsoby a stavbou filmového vyprávění.
Učitelům i žákům se beseda líbila, dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých poznatků.

Mgr.Ema Zykmundová