ZŠ a MŠ Supíkovice pořádá v úterý 9.4.2019 od 14:30 do 16:30 hod. zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020. K zápisu se dostaví rodiče dětí, které do 31.8.2019 dosáhnou věku šesti let a dětí, jimž byl vloni udělen odklad povinné školní docházky. K zápisu je nutné vzít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápis proběhne v budově 1. stupně.
Těšíme se na vás!