O velikonočních prázninách tj. 18. 4. 2019 nebude ŠD v provozu.