Jubilejní 26. ročník Hubertova poháru uspořádala naše škola v pátek 10. května. Závodu se zúčastnilo 89 běžců z osmi škol Jesenicka. Na trati dlouhé 2 km plnili závodníci tři disciplíny – střelbu ze vzduchovky na dřevěné špalíčky, hod granátem na cíl a překonání vzdálenosti mezi stromy na laně. Za chyby byli penalizováni trestnými koly či trestnými minutami. Za umístění na prvních třech místech získávali reprezentanti pro svou školu body, jejichž celkový součet určil vítěze 26. ročníku Hubertova poháru.
Děkujeme všem reprezentantům naší školy, kteří obětovali den ředitelského volna a přišli závodit. Gratulujeme Šimonovi Jati ke 3. místu v kategorii starších žáků.
Poděkování za zdárný průběh závodu a jeho zajištění patří sponzorům. Především děkujeme TJ Tatranu Supíkovice za bezplatné zapůjčení sportovního areálu a jeho členům paní Ševčíkové a Pudilové a panu Ševčíkovi a Kyselovi za přípravu občerstvení. Na ceny přispěla OR AŠSK Jeseník, na občerstvení Selská pekárna Jeseník. Poděkování patří i dalším lidem, kteří s organizací závodu pomohli. Děkujeme i všem zaměstnancům naší školy.
Podle reakcí účastníků závodu se akce i přes vydatný déšť vydařila a my se již nyní těšíme na 27. ročník Hubertova poháru!

Úplné výsledky najdete v přiloženém souboru.

Výsledky