Okresní kolo se konalo 21. 5. 2019 na ZŠ Písečná. Letos soupeřili ve čtenářských dovednostech žáci pěti základních škol: ZŠ Písečná, ZŠ Supíkovice, ZŠ Stará Červená Voda, ZŠ Černá Voda a ZŠ Kobylá
Kriteria hodnocení:
Test porozumění
Technika čtení: – plynulost, hlasitost, bezchybnost, intonace
Znalost ilustrací ADOLFA BORNA

Naši školu reprezentovalo šest vítězných čtenářů ze školního kola:
POSKOČILOVÁ K., MALANÍKOVÁ Zuzka, MANČÍK Alex, LEIFERTOVÁ Jana, JATI Mikuláš, NEUMANNOVÁ Petra
V meziškolním kole jsme obstáli takto:
v I. kategorii:     bez umístění
ve II. kategorii:  bez umístění
ve III. kategorii: NEUMANNOVÁ Petra – 1. místo
                       JATI Mikuláš             – 2. místo
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme k úspěšné reprezentaci své školy.