Konzultační hodiny školního metodika prevence – každou středu od 14:00 do 15:30 hod.

Oblast činnosti školního metodika prevence

Plán činnosti školního metodika prevence 2013-14