ŠVP pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV

ŠVP pro předškolní vzdělávání – Barevný svět kolem nás

ŠVP pro zájmové vzdělávání

Školní řád

Pravidla pro hodnocení žáků

Vnitřní řád ŠJ

Inspekční zpráva 2010

Výroční zpráva 2012-13

Výroční zpráva 2013-14

Výroční zpráva 2014-15

Inspekční zpráva 2013

Inspekční zpráva 2016

Dotazník-rodiče 2014-2015 MŠ

Výběrová řízení

Žádost o podávání léků

Organizace školního roku 1819

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Rozpočet ZŠ a MŠ Supíkovice na rok 2017

Výsledky přijímacího řízení 2019

priloha_670007838_1_oznámení o vyhlášení konkursu

Pověřenec pro GDPR:
Ing. Aleš Suchánek, Na Stráni 305/9, 790 01 Jeseník, tel.: 724 633 964, mail: ales.suchanek@seznam.cz