Konzultační hodiny výchovného poradce – každou středu od 14:00 do 15:30 hod.

Oblasti činnosti výchovného poradce

Plán výchovného poradce

Přihlášky na střední školy

Zápisový lístek