Antonín Ďopan ředitel školy antonin.dopan@skola-supikovice.info
Mgr. Jarmila Lašáková zástupkyně ředitele jarmila.lasakova
@skola-supikovice.info
Mgr. Irena Krajčiová TU 1. a 2.  tř. irena.krajciova
@skola-supikovice.info
Mgr.Petra Kratochvílová TU 3. a 5. tř. petra.kratochvilova@skola-supikovice.info
Jiřina Šikulová TU 4. tř. jirina.sikulova@skola-supikovice.info
Mgr. Pavla Kinscherová TU 6. tř. pavla.kinscherova@skola-supikovice.info
Mgr. Michala Malaníková TU 7. tř. michala.malanikova@skola-supikovice.info
Mgr. Ema Zykmundová TU 8. tř., výchovný poradce ema.zykmundova@skola-supikovice.info
Mgr. Ivana Kašpárková TU 9. tř., ŠMP, koordinátor EVVO ivana.kasparkova@skola-supikovice.info
Bronislava Burďáková vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga bronislava.burdakova
@skola-supikovice.info
Jana Urubková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga jana.urubkova@skola-supikovice.info
Kateřina Kubáňová asistent pedagoga katerina.kubanova@skola-supikovice.info
                                                                  Provozní zaměstnanci
Jiří Vacenovský školník jiri.vacenovsky@skola-supikovice.info
Marcela Koudelková uklízečka
Andrea Šlahorková uklízečka

 

Školní jídelna
Věra Mikischová vedoucí ŠJ vera.mikischova@skola-supikovice.info
Pavla Radová kuchařka

 

Mateřská škola
Markéta Švajková vedoucí učitelka MŠ marketa.svajkova@skola-supikovice.info
Žaneta Gatnerová učitelka MŠ zaneta.gatnerova
@skola-supikovice.info
Marta Kubíčková školnice