Provoz školní družiny
Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 6:00 – 7:10 11:10 – 17:00
Úterý 6:00 – 7:10 11:10 – 17:00
Středa 6:00 – 7:10 11:10 – 17:00
Čtvrtek 6:00 – 7:10 11:10 – 17:00
Pátek 6:00 – 7:10 11:10 – 17:00

 

Informace rodičům

 

Pro školní rok 2015/16 jsou otevřena dvě oddělení ŠD:

  • I. oddělení: 1. a 2. tř. – vychovatelka Bronislava Burďáková
  • II. oddělení: 3. až 5. tř. – vychovatelka Jana Urubková

Způsob přihlašování

Rodiče nebo zákonní zástupci sdělí družině na zápisním lístku způsob odchodu žáka z družiny. Pokud má žák odejít jinak než je obvyklé, sdělí toto rodiče písemně.

Ustanovení o poplatcích ve školní družině

Ředitel školy směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 400 Kč ročně za jedno dítě s účinností od 1.9.2012. Při denním pobytu žáka v družině maximálně do 2 hodin, při návštěvě maximálně dva dny v týdnu či pouze dopolední návštěvě v průběhu celého týdne činí částka úplaty 80,- Kč od 1.9.2012. Tyto částky platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Ve zvláštních případech lze zákonné zástupce dětí od platby úhrady osvobodit či úhradu snížit.

Docházka do školní družiny

Do školní družiny odvádí žáky vyučující. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Pro žáky obou oddělení školní družiny platí, že jsou denně z budovy prvního stupně ve 12:05 odváděni učitelem. Pokud se jakýkoliv žák do šatny v této době nedostaví (odpolední vyučování, doučování aj.), vychovatelka za žáka neodpovídá. Děti do kroužků vyzvedává a po ukončení také odvádí zpět do ŠD jejich vedoucí.

Obědy

Žák, který nemá stravenku, jde na oběd podle provozního řádu školní jídelny ve 13:15. V tuto dobu za něj vychovatelky ŠD nezodpovídají.

Plán akcí ŠD na rok 2015-16